Bachelorproef: Crisiscommunicatie op de luchthaven.

Abstract:

Het doel van deze scriptie is om een beeld te krijgen van hoe communicatieverantwoordelijken van de Nederlandse luchthavens crisiscommunicatie organiseren en de rol van het crisiscommunicatieplan voor, tijdens en na een crisis.

Via vijf interviews met luchthavens uit Nederland (Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht) is via diepte-interviews ingegaan op de organisatie van hun crisiscommunicatie. In vredestijd blijkt het belang van een goed plan onontbeerlijk en simulaties van crises spelen daarin een grote rol. Die simulaties zijn namelijk een leerschool om vertrouwd te blijven met het plan, maar ook om bij te sturen waar dat nodig blijkt te zijn.
De communicatieverantwoordelijkheden noemen crisiscommunicatie uitdagender dan reguliere communicatie: er moet onverwacht veel tegelijk gebeuren terwijl de luchthaven ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt. Het is ten slotte een uitdaging om het hoofd koel te kunnen houden en rekening te houden met verschillende communicatiestromen.

Tijdens een crisis blijken verschillende luchthavens blij te zijn al geoefend te hebben. De afbakening van interne en externe communicatie is ook moeilijker te maken: bij een crisis kan de overheid en Veiligheidsregio betrokken raken. Dit vraagt om een nieuw theoretisch model waarbij communicatie wordt ingedeeld in drie niveaus: interne communicatie (die tevens voorrang krijgt), intra-institutionele communicatie tussen de driehoek van luchthaven, overheid en Veiligheidsregio; en tenslotte de externe communicatie die gekenmerkt wordt door de openbaarheid van informatie. Bij externe communicatie is gebleken dat de rol van de woordvoerder belangrijk is. Het tussenniveau van intra-institutionele communicatie vraagt om een aangepast medium om de communicatie tussen deze drie partijen vlot te laten verlopen. Dit systeem moet het mogelijk maken om snel en efficiënt beslissingen te kunnen nemen. Dit moet verder gemakkelijk uit te breiden zijn met verschillende profielen zodat afhankelijk van de aard van de crisis er mensen en instituties makkelijk mee in kunnen worden opgenomen.

Na een crisis is het aan te bevelen om te evalueren en aan de hand van deze evaluatie het crisiscommunicatieplan bij te sturen. Men zou kunnen stellen dat bij afloop van een crisis men terug in de fase ‘voor een crisis’ terechtkomt. Een doordacht crisiscommunicatieplan en de rol die simulaties daarin spelen blijven noodzakelijk om een crisis het hoofd te kunnen bieden.

Ten slotte heeft ook de coronacrisis de communicatie op de luchthaven geïmpacteerd. Door thuis te werken nam de adoptie van digitale middelen om te communiceren toe. Deze gedigitaliseerde manier van werken is een bijkomend argument om een digitaal platform op te richten om crisiscommunicatie efficiënter te laten verlopen.

Lees ook de bijdrage van Limburgnieuws.be: Yarne uit Zonhoven neemt crisiscommunicatie op Nederlandse luchthavens onder de loep

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.